lunes, 15 de enero de 2018

Triumphant return. Artisanal fishermen return to their island after a day of fruitful sea urchin fishing.